Tof7899

Netværkssimulering

Øvelse gør logistik-mester

Gennem netværkssimulering opnår du øget indsigt i hvilke faktorer, der begrænser din virksomhed i at forløse sit fulde potentiale. Du får også indsigt i, hvordan I skal handle, hvis forskellige hændelser indtræffer.
Brug netværkssimulering til at placere lagre optimalt, reducere omkostninger, nedbringe lagerbindinger og forbedre leveringsevnen.

Overblik og modellering
Gennem en fleksibel netværksmodel får I muligheden for at kvantificere de økonomiske konsekvenser af forskellige tiltag og ændringer i netværket.

Vi anvender state of the art software til netværksoptimeringen og skræddersyer simuleringen, så den besvarer netop de spørgsmål, I har.
Typisk er det spørgsmål som disse:

• Hvor og hvor mange produktionslokationer er optimalt?
• Hvor, hvor mange og hvilke typer af lagre er optimalt?
• Hvilke produkter skal produceres og lagerføres på hvilke lokationer?
• Hvorledes sikres den ønskede servicegrad bedst muligt?


Hele vejen rundt om værdikæden (expand)
Gennem en netværksmodel, der indeholder hele værdikæden, er det muligt at undgå sub-optimering i de enkelte funktioner - og derved øge bundlinjen. 
En anden væsentlig fordel er, at netværksmodellen sikrer en fælles referenceramme, hvor det er muligt at evaluere scenarier på tværs af organisationen. Evalueringen er baseret på enten profitmaksimering eller omkostningsreduktion uden subjektive fornemmelser, der influerer på resultatet.

Vi anvender en struktureret tilgang, som sikrer, at vi i fællesskab afdækker jeres udfordringer. Efterfølgende indsamler og behandler vi den data, som danner grundlag for modellen. Vi sikrer løbende gennem processen, at forventningerne bliver indfriet og ved projektets afslutning, præsenterer vi svarene på jeres problemstilling.