Diplom-Is Norge

Diplom-Is optimerer forsyningskæden


Når Diplom-Is i Norge til næste år skal forsyne isglade nordmænd med is, kommer det til at foregå fra et nyt storlager, der afløser en række mindre depoter. Lageret får et nyt plukke- og pakkesystem, og hele virksomhedens supply chain vil blive strømlinet. Det skal være med til at underbygge større lønsomhed og leveringssikkerhed. Det er vigtigt i et marked, hvor ordretilgangen først og fremmest bestemmes af vejrudsigten, lyder det fra Diplom-Is, der er Norges absolut største isproducent. Fleksibilitet er et helt afgørende nøgleord for Diplom-Is i Norge. Hvis ferievejret viser sig fra sin bedste side i de uger, nordmændene er på hytten, så bliver der solgt is i store mængder. Omvendt er der ikke meget at lave for Diplom- Is’ distributionsled henover vinteren, når is mest af alt er noget, der hober sig op som tapper uden for vinduerne.

Disse ekstreme sæsonudsving påvirker Diplom-Is i alle led af produktionen og forsyningskæden. Diplom-Is er Norges største isproducent, og depotstrukturen har traditionelt været opbygget af et større antal mindre lagre og pakkecentre placeret strategisk rundt om i landet. Denne struktur er i sin tid opbygget for at have produkterne så tæt på forbrugerne som muligt, men den er omkostningstung, og de mange håndteringer af produkter undervejs fra fabrik til slutkunder giver ingen værdi for Diplom-Is. Samtidigt oplever Diplom-Is i forbindelse med højsæsonen et meget stort pres på alle led, men først og fremmest på de centrale lagre i Brevik og Gjelleråsen. Her arbejder tre gange så mange medarbejdere, når der er travlt, end i lavsæsonen – og det foregår i døgndrift. Det kan give administrative problemer, risiko for fejl og ergonomiske udfordringer, blandt andet fordi iskasserne manuelt hentes i kølerum med temperaturer ned til minus 28 grader og transporteres i stålbure med hjul. Diplom-Is kan heller ikke allokere ressourcer fra distribution til produktion, når dårligt sommervejr byder på færre ordrer. Isene bliver nemlig af forskellige hensyn overvejende produceret fra januar til juli.

Omlægning af forsyningskæden fra produktion til forbruger
De udfordringer samt et ledelsesmæssigt krav om større lønsomhed har iværksat et udviklingsprojekt, som skal omlægge al håndtering af is fra lager til forbruger. Bård Schefte er projektleder for produktion og logistik hos Diplom-Is, og han er projektleder for omlægningen, der skal koncentrere lagerkapaciteten til hovedlageret i Gjelleråsen.

”Diplom-Is har en så stor del af markedet i Norge, at vi ikke regner med at kunne vækste yderligere. Efter vi har valgt at fokusere 100 pct. på det norske marked, betyder det, at vi skal effektivisere for fortsat at kunne være lønsomme. Vi har haft mange projekter og forslag til, hvordan vi kunne gøre det, men der har været behov for at vurdere alle projekterne samlet og kvalitetssikre de forarbejder, vi har gjort,” siger Bård Schefte om den proces, der førte til, at Diplom-Is engagerede Langebæk som rådgiver på projektet.

Ved et eksportmøde arrangeret af Den Danske Ambassade i Oslo i september 2011 mødte Bård Schefte Langebæk, som med en række gode referencer fra blandt andre bryggeriet Ringnes og Diplom-Is’ ejer Tine BA allerede havde dokumenteret sin kunnen på det norske marked. I fællesskab blev det besluttet at finde frem til den mest profitable metode at distribuere is på – fra produktion til forbruger. Gennem en omfattende analyse af kundernes placering, nuværende depoter, sortiment, produktionskapacitet samt det nuværende produktions- og distributionssetup blev en række tiltag besluttet.

Nyt lager giver kapacitet til højsæson
”Når det nye lager står parat i 2013, vil vi kunne gå ind i højsæsonen uden at skulle ansætte flere medarbejdere. I dag er det sådan, at hvis solen skinner, så har vi op til fem gange så mange ordrer, som hvis den ikke gør. Det er næsten umuligt at planlægge sig ud af, når meget af arbejdet foregår manuelt. Derfor var det en meget høj prioritet at satse på yderligere automatisering af vores lager,” siger Bård Schefte.

Dette imødekommes med en ny plukke- og pakkeløsning i Gjelleråsen, som understøttes af et Warehouse Management System, der udbredes til samtlige tilbageværende lokationer. Der nedlægges også en række af de 15 decentrale depoter, og den proces vil øge mængden af is i Gjelleråsen med 60-70%, men med det nye plukke- og pakkesystem vil håndteringen, selv i højsæsonen, kunne varetages af lagerets faste bemanding.

Selve lagerets indretning vil også blive optimeret. Diplom-Is har et forholdsvist stabilt antal varenumre, hvor 10 til 20 af de mest populære is står for hele 80 pct. af den samlede volumen. En optimal placering af varerne vil både spare tid og bedre ergonomien i det kommende, semiautomatiske frostlager.

linkedin