Signal A/S

Signal effektiviserer uden investering


Man behøver ikke investere i nyt udstyr for at få en effektiv logistikfunktion. I mange tilfælde kan en gennemgang af et lagers indretning afsløre uhensigtsmæssigheder, der kan rettes op på ved at justere arbejdsgange og omorganisere lagerets indhold. Hos Signal har en nyindretning i nye lokaliteter betydet en effektivitetsforøgelse på 30 procent – uden investering i teknologi og hardware.”Logistik kan nemt blive højtflyvende, men vi er med Langebæk Logistik gået efter enkle og praktiske løsninger samt dialog med de medarbejdere, som skal benytte dem," siger Jesper Christoffersen. 

Signal A/S har optimeret deres nye lager i forbindelse med en flytning og omstrukturering af virksomheden. Optimering sker uden investering i automatik eller hardware og tager alene udgangspunkt i smartere indretning med de eksisterende lagersystemer. Eksempelvis er plukkelinjerne blevet kortere, og der arbejdes konsekvent efter just-in-time-princippet.

Skræddersyet indretning
“Vi stod i den situation, at vi skulle flytte vores lager, og vi fandt et nyt egnet lager i Kvistgård nær Helsingør. En umiddelbar ulempe var, at lageret var mindre end det, vi tidligere havde. Det betød, at en direkte kopiering af den gamle lagerindretning ikke var mulig,” siger Jesper Christoffersen, lagerchef hos Signal.

Efter en anbefaling fra bestyrelsen kontaktede Jesper i den forbindelse Langebæk Logistik for at få råd om indretningen af det nye lager. Tøjbranchen er domineret af sæsonbetonede kollektioner, der skifter i takt med årstiderne. Det betyder, at Signal med fordel kan rokere deres varer i forhold til denne rytme for hele tiden at have optimale plukkeruter. Den optimale lagerindretning med basis i disse sæsonbetonede variationer er fundet gennem analyser foretaget af Langebæk Logistik i samarbejde med Jesper Christoffersen.

Mindre plads – større kapacitet
Signal var ikke indstillet på at skulle investere stort i ny lagerindretning. Omvendt skulle lageret have ekspansionsmuligheder. Efter en gennemgang af virksomhedens processer, indkøb og salg blev en løsning fundet; en løsning, som tager højde for Signals nye lagersituation og samtidig beskriver, hvordan der kan udvides i den nærmeste fremtid.

“Det har været en udfordrende proces, hvor også vores procedurer for salg og indkøb har været inkluderet. Resultatet er, at vi nu har overblik over de kommende tiltag, efterhånden som vi vokser. Man kan sige, at vi har fået mindre plads, men større kapacitet, ved at fokusere på just-in-time,” fortæller Jesper Christoffersen.Kundens behov styrer
En af de store udfordringer i etableringen af Signals nye lager har været at imødekomme kundernes behov, samtidig med at lageret fungerer optimalt. Valg af indretning og optimering har sine begrænsninger, da de respektive styles bør opbevares samlet af hensyn pakkeprocessen. Når kunderne ude i butikkerne modtager en komplet leverance, skal varerne kunne pakkes ud til mindst mulig gene og arbejde for butikkens personale – det er en del af det samlede servicekoncept, som Signal leverer til deres kunder.

Lageret er desuden optimeret til at håndtere branchens sæsonbestemte kollektioner. Hver sæson opdeles i tre til fire mindre perioder. Det skal sikre, at der hele tiden er noget nyt for slutkunderne ude i butikkerne. Udover at få leveringer i de såkaldte capsules fordelt på sæsonerne, skal butikkerne have mulighed for løbende, at få suppleret med tøj fra de tidligere leveringer. Samtidig med at der leveres forholdsvis store mængder ud i capsules, bestiller kunderne også suppleringsordrer fra tidligere capsules. Hele vareoplægget skal derfor balanceres, så man konstant plukker mest effektivt, hvad enten det er store ordrer fra højeffektive plukkeområder eller mindre suppleringsordrer fra lavfrekvente plukkeområder med mange varer repræsenteret.

Ruteplan for vækst
Jesper Christoffersen glæder sig over, at det har været muligt at opnå en effektivitetsforøgelse på plukkelinjerne på 30 procent, simpelthen ved at indrette lageret bedre. De planlagte, fremtidige udvidelser betyder desuden yderligere effektiviseringsgevinster. Eksempelvis kan der indrettes en eller flere mezzaniner i det nye lager. Langebæk Logistiks arbejde beskriver tillige, hvordan der med fordel kan implementeres ny automatik. WMS er en option, der med tiden kan indføres. Det hele er beskrevet i en masterplan, som er blevet til efter workshops ude på virksomheden, hvor de implicerede medarbejdere har deltaget.

Inddragelse af medarbejdere
“En meget væsentlig faktor er, at vores medarbejdere har været involveret i processen. Projekter, der skal effektiviseres, kan have en negativ indflydelse på arbejdsklimaet, men i dette projekt har vi fået gladere medarbejdere på lageret, fordi de har været med i processen og kan se fordelene i deres hverdag. I det hele taget har det været et rigtig fint samarbejde, som har været meget jordnært. Logistik kan nemt blive højtflyvende, men vi er med Langebæk Logistik gået efter enkle og praktiske løsninger samt dialog med de medarbejdere, som skal benytte dem,” forklarer Jesper Christoffersen.

 

linkedin