Blue Water Shipping

Et kvantespring for kvaliteten

Efter at have tjent Blue Water Shipping godt igennem 40 år, besluttede virksomheden i 2012 at tage driftsmodellen for General Cargo forretningsområdet op til ny overvejelse. Ikke uden en vis ængstelse for den havde spillet en vigtig rolle i virksomhedens vækst fra lokal speditør til international shipping koncern.”I 2012 havde vi godsterminaler flere steder i Jylland,” begynder Claus Gutfeld, der er Head of Terminals & Distribution. ”Men i takt med at vi fik flere kunder og større volumen at håndtere, begyndte vi at se tegn på, at driftsmodellen ikke længere var optimal, hvilket vi på sigt vidste kunne påvirke vores servicekvalitet og konkurrenceevne.”

”Vi oplevede blandt andet, at det for nogen kunder faktisk var forstyrrende, at vi hentede varer hos dem flere gange om dagen, mens andre så det som fordel. Samtidig tilbagelagde vores vogne et enormt og stigende antal kilometer med betydelige omkostninger til følge. Endeligt begyndte vi at lægge mærke til pladsproblemer på godsterminalerne med de udfordringer, som det nu medfører.”

Blue Water Shipping foretog derfor en fundamental revurdering af driftsmodellen. Første skridt var at få udarbejdet en analyse af virksomhedens distributionsnetværk og på den baggrund opstille forskellige fremtidige modeller for driften. Det mest fordelagtige alternativ indebar imidlertid en konsolidering af distributionscentrene i Århus, Kolding og Esbjerg – en temmelig stor forandring og investering. ”Det var dog tydeligt for enhver, at konsolideringen gav god mening og ville styrke vores forretning,” siger Claus Gutfeld, og fortsætter:

”Det helt centrale spørgsmål var således, hvordan et nyt distributionscenter skulle se ud, hvis det skulle være muligt for os at realisere fordelene ved at ændre driftsmodellen, uden at slække på servicekvaliteten og under forudsætning af fortsat vækst.”Distribution i nye dimensioner
Før Blue Water Shipping kunne komme i gang med projektet, skulle virksomheden finde nogen som kunne rådgive dem, udvikle løsningsforslag og styre projektet sikkert i havn. ”Vi valgte Langebæk på baggrund af anbefalinger fra personer i vores professionelle netværk. Det har vi på ingen måde fortrudt. Tværtimod har vi i forlængelse af projektet i Taulov givet dem endnu mere at lave,” forklarer Claus Gutfeld.

”Anders og Frederik viste ikke blot stor forståelse for vores forretningsmæssige og organisatoriske udfordringer, men også viljen til at lytte til og samarbejde konstruktivt med samtlige medarbejdere, som var involveret i projektet. Vi mærkede tydeligt at de satte en ære i at udvikle den optimale løsning for os. Det betød, at det var en nem beslutning af involvere Langebæk i de projekter, vi efterfølgende har sat i søen.”

For at svare på spørgsmålet måtte Langebæk både fordybe sig data og ud i felten for at observere. På den baggrund opstillede man en række scenarier for fremtiden, som blev grundigt gennemgået over flere workshops med projektteamet hos Blue Water Shipping. Resultatet var et løsningsforslag, som nu - blot tre år senere - er blevet realiseret med anlæggelsen af distributionscenteret i Taulov.Blue Water Shipping er en international shipping koncern med mere end 60 kontorer og 1.400 medarbejdere på verdensplan. Kvalitet har været virksomhedens kendetegn lige fra begyndelsen i 1972 da virksomheden udmærkede sig med skræddersyede løsninger til kunder med specialgods. Det er en tilgang som igennem årene med succes er blevet overført til andre kundesegmenter, herunder også General Cargo.

Uventede fordele
”Langebæk har løst opgaven fortræffeligt,” siger Claus Gutfeld. ”Vi står i dag med en godsterminal på mere end 12.000 kvm, som har over 100 porte til varemodtagelse og -afhentning, anlagt således at vi har fået optimale vilkår for at losse og læsse lastvognene. Vi har forøget vores kapacitet betydeligt, og kan nu håndtere de voksende vareflows på en langt mere effektiv og økonomisk måde end tidligere. For eksempel har vi nu kapacitet til at vende 1.100 lastvogne om ugen, hvilket er dobbelt så mange som før.”

”Det nye anlæg har samtidig gjort os langt mere fleksible, hvilket har sat os i stand til at udvide vores åbningstider og således ikke bare effektivisere men også forbedre vores kundeservice. Derudover kan vi tilbyde vores medarbejdere et meget mere attraktivt arbejdsmiljø, og har forbedret faciliteterne for chaufførerne. Så det er ikke helt ved siden af, når jeg siger at vi har foretaget et kvantespring mht. vores servicekvalitet,” slutter han.

linkedin