Tof6801

Distributionsoptimering

Effektiv distribution - Grønt miljø

Alle producenter bør have en klar distributionsstrategi, som klarlægger hvem, hvordan og hvor, et produkt skal sælges. En klar distributionsstrategi er med til at sikre, at distributionskæden er velfungerende og tilpasset dine kunders behov. Du risikerer at tabe omsætning, hvis distributionskæden ikke hænger sammen med din produkttype og din målgruppe. Der er højst sandsynligt også unødvendige omkostninger forbundet med din distributionskæde, hvis ikke du har lagt en klar strategi for, hvilke led der er afgørende for, at din distributionskæde er effektiv. Måske er der mellemled eller forhandlere, du kan fjerne fra distributionskæden, så du sparer omkostninger, og du når direkte ud til dine kunder.

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

Distributionsoptimering sikrer dig en større omsætning og et forbedret salg. For at få størst mulig effekt og værdi ud af din distributionsoptimering, er det afgørende, at du har overblik over, hvad udgangspunktet for din distributionsoptimering er. 

Hos Langebæk kan vi hjælpe dig med at få overblik over, hvordan din distributionskæde fungerer i dag. Når du har det fulde overblik over, hvilke led og forhandlere der er i din distributionskæde, har du et langt bedre udgangspunkt for at forbedre din overordnede distributionsstrategi, og dermed styrke din distributionskæde. En klar distributionsstrategi, som afspejler resten af din forretning, giver dig bedre mulighed for at nå din primære målgruppe, det vil øge dit salg, og det vil kunne ses på bundlinjen. En grundig distributionsstrategi styrker kontrollen med dit brand og øger din indtjening. Generelt giver en klar distributionsstrategi dig bedre overblik over, hvordan samspillet mellem dine omkostninger i distributionskæden, og din indtjening fungerer. Måske er der ét eller flere led i din distributionskæde, som du kan spare omkostningerne fra ved at fjerne dem fra distributionskæden.      

Hos Langebæk er vi eksperter i alt, hvad der har med logistik at gøre. Vi rådgiver dig i, hvordan du kan optimere din distributionskæde, så du sikrer, at distributionskæden giver den størst mulige effekt, værdi og omsætning for din virksomhed. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i en grundig analyse af dine processer. Vi tilpasser arbejdet og optimeringen specifikt efter, hvordan din distributionskæde fungerer på nuværende tidspunkt. Ud fra en gennemgribende forståelse for din situation, kan vi sammen opnå en optimering, der giver de bedste resultater. Vi hjælper dig med at optimere på de relevante led i distributionskæden. 

Hos Langebæk har vi over 45 års erfaring med logistik-, lager- og distributionsoptimering på tværs af stort set alle brancher. Vores arbejde bunder i gennemprøvede processer, som, vi ved, giver de nødvendige forbedringer i distributionsstrategien, og som har den ønskede effekt på omkostningerne forbundet med din distributionskæde.

  

Vi assisterer med:

 • Optimering af distributionsstrukturen
 • Insourcing
 • Outsourcing
 • Serviceniveauvurdering
 • Udbudsrunder
 • Kontraktforhandlinger og etablering af 3PL samarbejde
 • Leveranceplanlægning
 • Leverancebooking
 • Kapacitetsudjævning
 • Integration og styring
 • Kørselsplanlægning
 • Ruteoptimering
 • Kørselsudbud

EFFEKTIV DISTRIBUTION - GRØNT MILJØ

En større kontrol, en bedre forståelse for dit brand, færre omkostninger og en øget omsætning er ikke de eneste resultater, en grundig distributionsoptimering medfører. Når du reducerer omkostninger til din distributionskæde, reducerer du også miljøbelastningen. Det kan altså betale sig at påbegynde en optimering af din distributionskæde, hvis du gerne vil forbedre dit CO2-aftryk, og mindske virksomhedens miljøbelastning. En meget stor del af de logistiske omkostninger ligger nemlig på landevejen. Vi hjælper dig med at finde den rette balance mellem dit serviceniveau og dine kunders forventninger med et optimalt ressourceforbrug til følge. Din distributionsoptimering giver ikke kun værdi for dig og din virksomhed. På mange måder er distributionsoptimeringen noget, som kommer flere til gode. Et større ansvar for at reducere miljøbelastningen og en udformningen af en mere bæredygtig struktur er noget, der er stor behov og efterspørgsel på, ikke kun i forhold til logisk, men på alle niveauer på tværs af samtlige brancher. Det vil med garanti have værdi at gøre din distributionskæde mere grøn. Din distributionsoptimering vil altså kunne ses både på salget, omsætningen, dine omkostninger og i din miljøbelastning. En distributionsoptimering i form af en klar distributionsstrategi og en stærkere distributionskæde vil give effekt og værdi for hele din virksomhed.