Tof4027

Udbudsrunde og kravspecifikation

Må den bedste mand vinde

Før du sætter i gang i en udbudsrunde, er det essentielt, at du har styr på kravspecifikationerne og udbudsmaterialet.
Vi udformer både kravspecifikationer og udbudsmateriale og deltager i leverandørudvælgelse - også i processer, hvor vi ikke har udarbejdet analysen.

Kravspecifikationer & udbudsrunder
Vi kan udarbejde en egentlig kravspecifikation ud fra de givne forudsætninger eller på basis af vores egne analyser. 
Kravspecifikationen danner grundlag for at udforme udbudsmateriale, der udsendes til de udvalgte leverandører – dem kan vi også hjælpe med udpege.

Ved kontraktforhandlingen varetages de juridiske og kontraktlige aspekter af kunden selv og den valgte leverandør – med rådgivning fra os.

Fordele ved inddrage os i udbudsrunder 
Hvorfor benytte Langebæk til håndtering af udbudsrunder?

• Du får det optimale udstyr til den optimale pris
• I får 30 års relevant ekspertise
• I får tekniske specifikationer, der tager højde for de kritiske punkter
• Beslutningsgrundlaget er velafprøvet og baseret på grundigt analysearbejde
• Myndighedsmæssige og tekniske krav overholdes
• Ensartede og sammenlignelige tilbud modtages fra leverandørerne
• Misforståelser undgås.

Vi er leverandøruafhængige og dermed 100 % uvildige i udvælgelsen.