Tine Heimdal

Logistisk helhedsplan


Tine Heimdal i Trondheim fungerer som centrallager for øvrige mejerier og har dagligt en stor intern transport af råvarer, færdigvarer, tomgods og emballage. Langebæk blev bedt om at se på det logistiske set-up.TINE Heimdals situation
Tine Heimdal, der ligger syd for Trondheim i Norge, forædler heloste til blokost, skiveost og riveost. Heloste ankommer i plastkasser og skal lagres og senere forædles. Der er derfor dagligt en stor intern transport af råvarer, færdigvarer, tomgods og emballage. Tine Heimdal fungerer desuden som centrallager for øvrige mejerier, og der foretages både kollipluk til grossister og anbrudspluk til mindre detailkunder.

Langebæk blev bedt om at se på det logistiske set-up med nye øjne for at effektivisere den interne transport og optimere plukkeareal og plukkeomkostninger. Tine havde selv gjort sig tanker omkring løsninger og det var derfor en del af opgaven at validere Tines egne ideer.

Analyse og løsning
Alle interne transporter blev optegnet og kvantificeret for at afdække de dynamiske krav i dag holdt op mod fremtidige forventninger. Krav til dimensionering af plukkeområdet blev synliggjort via ordre- og frekvensanalyser på artikelniveau for både grossist- og anbrudspluk. Derudover blev layoutet analyseret for alternativ disponering af arealer i forhold til øvrige flow og processer.

Resultat
Optimeringsprocessen blev gennemført med stor involvering af nøglemedarbejdere, der således deltog i både analyse-, idé- og løsningsfase for på den måde at sikre ejerskab og inddrage medarbejdernes viden om praktiske forhold.

Resultatet blev et optimeret layout med et konsolideret plukkeområde, så genopfyldning og kørsel kunne reduceres. For den interne transport blev der opstillet tre løsningsmuligheder med stigende grad af automatisering. Gennemgang af layoutet viste desuden at en omdisponering af køle- og frysekapacitet kunne skabe flere pal-lepladser og fjerne behov for eksternt lager.

Tine Heimdal har nu et grundlag for valg af strategi, og er sikret en operationel handlingsplan med fornuftig tilbagebetalingstid for den interne logistik indtil 2015.

linkedin