Tof7197

Produktion og produktionsoptimering

Hurtigere. Bedre. Billigere.

Alle skandinaviske virksomheder skal begå sig i et stadigt mere presset marked – også din. Det kræver, at din virksomhed er yderst effektiv og fleksibel i produktionen. Effektiviteten af din produktion har afgørende betydning for din konkurrenceevne.  

Tænk logistik ind i produktionsoptimeringen

Logistik er et afgørende element af produktiviteten, produktionen og produktkvaliteten i alle produktionsvirksomheder. Når du skal optimere produktionen i din virksomhed, er det, ligesom ved alle andre optimeringsprojekter i din virksomhed, vigtigt, at du tænker logistisk ind i din produktionsoptimering. Ved at medtænke logistikken fra starten, sikrer du en optimal planlægning af produktionen.  

Optimal produktionsplanlægning nedsætter gennemløbstiderne, minimerer varelagrene, nedbringer ressourceforbruget og omkostningerne og styrker produktionskapaciteten. 

Produktionen er fundamentet af din forretning. Hvis din produktion ikke kan følge med efterspørgslen fra dine kunder, kan det have fatale konsekvenser for din forretning. 

Hvis produktionen ikke fungerer optimalt, går det direkte ud over din omsætning. Hvis din produktion ikke leverer det optimale produktionsniveau, vil det skabe unødvendige omkostninger for din virksomhed. Og der vil med stor sandsynlighed være en stor mængde spild involveret i produktionen, både ressourcespild og spild af arbejdstid. Den ineffektive produktion nedsætter salget, og det går ud over din omsætning. 

Med den rette produktionsoptimering sikrer du, at virksomheden kan opretholde det nødvendige produktionsniveau - uafhængigt af forandringer i markedet. 

Produktionsoptimering skaber vækst og udvikling af din forretning. Med den rette produktionsoptimering sikrer du en holdbar produktionsstruktur, der vedvarende kan producere dine produkter til kunderne i et tilfredsstillende tempo. Du sikrer, at du kan følge med efterspørgslen fra dine kunder - også i fremtiden. 

Produktionsoptimering vil medføre omkostningsbesparelser, mindre spild og mere effektivitet. 

Skab effekt, værdi og vækst med den rette produktionsoptimering 

Fordelene og afkastet fra produktionsoptimeringen synes umiddelbare, og det virker måske selvsagt, at en effektiv produktion er afgørende for at sikre konkurrencedygtigheden af din virksomhed. 

Produktionsoptimering kan være en omfattende proces. Og det kan være udfordrende, at skabe overblik over, hvor i produktionen du bør optimere for at sikre, at optimeringen giver størst effekt.         

Hos Langebæk er vi eksperter i at implementere konkurrencedygtige logistikløsninger på tværs af alle brancher. Vi har 35 års erfaring med at skabe konkurrencedygtige logistikløsninger, der skaber effekt og værdi for de virksomheder, vi samarbejder med. Den rette produktionsoptimering vil give resultater både på bundlinjen, på det strategiske og på det operationelle niveau af virksomheden. 

Vi hjælper dig med at implementere den produktionsoptimering, der skaber de bedste resultater for din virksomhed. 

Når vi skal hjælpe din virksomhed med produktionsoptimeringen, tager vi udgangspunkt i jeres processer. Vi udarbejder en totalanalyse af din virksomhed, så vi har en indgående forståelse for lige netop din produktion og jeres produktionsprocesser. Ud fra denne afgørende viden kan vi implementere gennemprøvede processer og forbedringer, der skaber de bedste løsninger for dig, din virksomhed og din produktion. 

Sammen kan vi skabe den produktionsoptimering, der har størst effekt for dig og virksomhedens konkurrenceevne.       

Vi varetager følgende opgaver knyttet til produktionsoptimering:

Produktionsoptimering

 • Produktionsprincipper
 • Styringsværktøjer
 • Simulering af parametervalg og interne lagre.

Layout

 • Udlægning af procesområder
 • Linjelayout
 • Rå-, mellem- og færdigvarelagre
 • Montagelinjer
 • Pakkerier.

Lean manufacturing

 • Value stream mapping
 • Kaizen
 • 5S.

Produktionsoptimering giver bedre resultater for din virksomhed 

Produktionsoptimering vil ikke alene have afgørende betydning for din konkurrenceevne. Når du optimerer din produktion, vil dine forbedringer skabe resultater på tværs af virksomheden på alle niveauer. 

Den rette indretning af dit lager og dine produktionslokaler er afgørende for, at din produktion fungerer som den skal. Vi hjælper dig med at udvide og/eller optimere dine fysiske rammer for produktionen, så alle maskiner, varer og processer har den bedste placering, der sikrer, at produktionen fungerer optimalt med det rigtige flow. 

Produktionsoptimering vil skabe strømlinede interne processer og arbejdsgange, der sparer dig tid og ressourcer. Du vil udnytte din eksisterende kapacitet endnu bedre, og det vil skabe en større produktion, til den samme pris. Den større produktion vil give mulighed for et større salg og en bedre omsætning. 

Du vil med den rette produktionsoptimering reducere mængden af ’varer-i-arbejde’, og du vil reducere lead times. 

Dine varer vil blive hurtigere salgbare. Du vil reducere gennemløbstiden og styrke kundetilfredsheden. Produktionsoptimeringen vil skabe et bedre sammenspil mellem dit mellem- og færdiglager, og du vil gennemføre opgaverne langt mere effektivt. 

Hvis du automatiserer dine omkostningstunge processer af produktionen, vil du kunne opnå omfangsrige besparelser på tidsspild og på de unødvendige omkostninger forbundet med din nuværende produktion. 

Produktionsoptimering giver resultater, der forplanter sig gennem hele virksomheden. Du vil producere bedre, hurtigere og mere effektivt. Og det vil styrke din forretning på alle niveauer. 

 • Produktionsprincipper
 • Styringsværktøjer
 • Simulering af parametervalg og interne lagre.
 • Udlægning af procesområder
 • Linjelayout
 • Rå-, mellem- og færdigvarelagre
 • Montagelinjer
 • Pakkerier
 • Value stream mapping
 • Kaizen
 • 5S
 • Strømlinede interne processer og arbejdsgange
 • Bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet
 • Reduktion af ’varer-i-arbejde’
 • Reducerede lead times
 • Automatisering af omkostningstunge processer
 • Udvidelse og/eller optimering af de fysiske rammer