Produktion og produktionsoptimering

Hurtigere. Bedre. Billigere.

Alle skandinaviske virksomheder skal begå sig i et stadigt mere presset marked – også din. Det kræver, at din virksomhed er yderst effektiv og fleksible i produktionen. Det er her, vi kommer ind i billedet.

Logistik i produktionen
Logistik er afgørende for produktiviteten og produktkvaliteten i alle produktionsvirksomheder. Optimal produktionsplanlægning nedsætter gennemløbstiderne, minimerer varelagrene og nedbringer ressourceforbrug og omkostninger.


Vi varetager følgende opgaver:

Produktionsoptimering

 • Produktionsprincipper
 • Styringsværktøjer
 • Simulering af parametervalg og interne lagre.

Layout

 • Udlægning af procesområder
 • Linjelayout
 • Rå-, mellem- og færdigvarelagre
 • Montagelinjer
 • Pakkerier

Lean manufacturing

 • Value stream mapping
 • Kaizen
 • 5S

Resultatet, Gennem produktionsoptimering opnår din virksomhed bl.a.:

 • Strømlinede interne processer og arbejdsgange
 • Bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet
 • Reduktion af ’varer-i-arbejde’
 • Reducerede lead times
 • Automatisering af omkostningstunge processer
 • Udvidelse og/eller optimering af de fysiske rammer