Arla

Optimering af intern transport


På baggrund af nyligt gennemført analyse af den interne logistik er mejeriet  Arla i gang med at implementere de optimeringer, som Langebæk Logistik anbefalede, blandt andet med det formål at reducere omkostningerne til den interne transport og som optakt til en kommende automatisering.Arlas ostemejeri i Taulov, en del af Yellow Cheese Division, er en stor operation. De otte afdelinger ligger side om side i en 500 meter lang bygning, der desuden omfatter et centrallager.

Analyse af eksisterende drift
Det var åbenlyst, at en del af den interne logistik på mejeriet med fordel kunne automatiseres. Men med baggrund i mange års automatiseringserfaring var det Langebæks anbefaling, at Arla, skabte sig et klart overblik over den interne logistik, bl.a. ved at beskrive plusser og minusser ved den eksisterende drift, inden de gav sig i kast med et reelt automatiseringsprojekt.

Forberedelse til automatisering
I første fase har Langebæk Logistik analyseret den interne transport for at forberede organisationen på den kommende automatisering. I forbindelse med analysen blev det f.eks. tydeliggjort, at der ikke var tilstrækkelig fokus på truckførernes primære opgave; delvist på grund af afdelingernes decentrale struktur brugte truckførerne for meget tid på uklare eller ikke-definerede arbejdsopgaver. Resultatet af første fase blev en organisationsændring, der udmøntede sig i oprettelsen af central styring af den interne transport funderet i Arlas SAP-system.

I den kommende fase to, som igangsættes, når transportopgaven er blevet nøje defineret og beskrevet, vil de første AGV’er blive introduceret i et mindre omfang. Dermed kan organisationen få tid til at blive fortrolig med teknologien, herunder det Traffic Management System, der er nødvendigt for at planlægge og styre afviklingen af transportopgaverne.

I den indledende analyse viste det sig desuden, at højlageret, hvor ostene lagres, ikke blev udnyttet optimalt. Ostene blev f.eks. flyttet ud i lagerets forzone, hver gang de skulle vendes. En af Langebæks anbefalinger var at integrere en ”ostevender” i selve højlageret. En sådan løsning gør det muligt at vende pallen med ostene inde på lageret og dermed undgå at belaste forzonen.Resultat
Projektet har haft en positiv effekt hos Arla, der i dialog om yderligere automatisering. Eksempelvis har Arla, ud over højlageret, nogle deciderede modningsrum, hvor ostene vendes med større frekvens. En mulighed på længere sigt – når transportopgaven er forankret – er således at anvende AGV’erne i de højfrekvente modningsrum også.

linkedin