Carlsberg Ringnes i Norge

Centraliserer og automatiserer


Geografi, demografi, politik og økonomi er væsentlige aspekter i enhver langsigtet forretningsstrategi. Og i Norge har de også en usædvanlig stor indflydelse på logistikken. Carlsberg Ringnes er derfor i gang med en større omlægning af lagerdriften. Investeringen i et Automated Picking System (APS) er helt afgørende for den fremtidige effektivitet.Logistikkens omkostningseffektivitet er afgørende
“En af konsekvenserne for Carlsberg Ringnes,” fortæller logistikdirektør Claus Loft, “er, at det er fire gange så dyrt at servicere kunderne i Nordnorge. Kunderne er primært de store dagligvarekæder, hvis indkøbsaftaler ikke gør det muligt for os at differentiere prisen på levering. Derfor bliver omkostningseffektiviteten af logistikken afgørende for lønsomheden. Virksomheden er således konstant presset til at effektivisere produktionen og lagerdriften.”

Lagerdrift centraliseret i Gjelleråsen
For 3 år siden besluttede Carlsberg Ringnes at bede Langebæk Logistik om hjælp til en Master Plan study. Det geografiske udgangspunkt var produktionen og centrallageret i Gjelleråsen, der står for størstedelen af Carlsberg Ringnes’ volumen på næsten 400 millioner liter drikkevarer om året. Formålet med projektet var at modellere den forventede og den mulige vækst i volumen frem mod 2020 og på den baggrund fastslå, om, og i givet fald hvordan, logistikstrukturen, produktions- og lagersystemerne, bygningerne og den interne logistik kunne tilpasses udviklingen. Desuden skulle anbefalingen tage hensyn til nogle naturlige begrænsninger – placeringen i åsen gør det meget vanskeligt og omkostningskrævende at udvide.


APS håndterer 80% af volumen
APS’en, der er designet til at håndtere et bredt udvalg af kasser, æsker og bakker, vil indledningsvist plukke og palletere ca. 65% af den daglige volumen, svarende til de mere end 50.000 enheder og 1.000 paller om dagen, der skal distribueres til detailhandlere, kiosker, barer og restauranter i henhold til deres specifikationer. Systemet er designet til at plukke 80-90% af den daglige volumen. Carlsberg Ringnes regner med at komme op på 80% af den daglige volumen i takt med at plukningen centraliseres. Realiseres samtidig den forventede vækst, vil omsætningshastigheden på varerne stige, hvilket betyder, at APS’en kommer til at håndtere op mod de 90%, den er designet til.Den gennemførte Master Plan study har bl.a. medført en større grad af centralisering i lagerdriften, i dag plukker vi 65% af volumen i Gjelleråsen, og det øger vi i de kommende år til 100%. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt med en større grad af automatisering. Langebæk anbefalede et Automated Picking System (APS) » som den bedste løsning på denne udfordring.

Fortæller Claus Loft.

Stramning i arbejdsmiljøloven
“Det har selvfølgelig været afgørende for investeringsbeslutningen, at vi kunne påvise en god business case på APS’en,” siger Claus Loft, “men der har også været andre vægtige argumenter. F.eks. oplever vi allerede nu en mangel på arbejdskraft. Ser vi fremad, forventer vi, at manglen på arbejdskraft bliver større. Dertil kommer stadige stramninger i arbejdsmiljøloven, der dikterer, hvor meget vores lagermedarbejdere må håndtere manuelt. Så på længere sigt ville vi sandsynligvis blive tvunget til denne investering.”

Først Norge, så Finland
I Gjelleråsen er APS-projektet på vej ind i den sidste afgørende fase. Al hardware er sat op og ved at blive testet. Til november skal APS’en integreres med Carlsberg Ringnes WMS, et kritisk øjeblik i ethvert APS-projekt. Claus Loft fortsætter: “Indtil videre er projektet forløbet fuldstændig efter planen. Faktisk er vi en smule foran. Om alt går vel, er APS’en i drift inden jul.”

APS-projektets succes har stor betydning for Carlsberg Ringnes og for Carlsberg i det hele taget. Hos Carlsberg Sinebrychoff i Kerava, Finland er et lignende projekt undervejs. På længere sigt får begge projekter afgørende indflydelse på Carlsbergs fremtidige investeringer. APS-projekterne følges derfor tæt i både Danmark, Sverige og Schweiz.

Sammenhæng mellem strategi og drift
Hvad angår beslutningen om at betro både masterplanen og APS-projektet til Langebæk, der trods alt har hjemme i Nordsjælland og ikke i Norge, forklarer Claus Loft: “Det betyder naturligvis en hel del, at Carlsberg og Langebæk har haft et succesfuldt samarbejde igennem mange år og på mange projekter. Den væsentligste årsag er dog, at Langebæk Logistik ifølge vores erfaring, er den mest kompetente konsulentvirksomhed på logistikområdet i Norden. Ikke alene forstår de at skabe sammenhæng mellem strategi og drift bedre end nogen anden, de formår også at få løsningerne til at fungere i praksis. Og på så langvarige projekter, betyder personlighed også meget. Peter, Lars og Christoph evner at relatere til både ledere og lagermedarbejdere”.

Ønsker du sparring til din virksomhed? Ring til Lars Bek Jensen, tlf. +45 2121 0666.

linkedin