Coop Norge

Top moderne automatisk logistik skaber effektivitet”Det har været væsentligt for os at bruge eksterne og uafhængige rådgivere til at hjælpe os med at vurdere forskellige teknologiers modenhed, så vi kan træffe de bedste beslutninger”.

”Det har været væsentligt for os at bruge eksterne og uafhængige rådgivere til at hjælpe os med at vurdere forskellige teknologiers modenhed, så vi kan træffe de bedste beslutninger”.

Disse er ordene fra Ståle Nersund, projektchef logistik, Coop Norge Handel A/S.

Centrallager
Ordene udtales i forbindelse med opbygningen af Coop Norge Handels nye østlandslager, som skal betjene Coops butikker i det sydøstlige Norge med alle ferskvarer, frostvarer, grønt og fødevarer af både egne og indkøbte mærker. Lageret skal også fungere som centrallager og forsyne butikker i hele Norge med en stor del af fødevarerne, herunder en andel ferskvarer. Lageret er enormt også i international sammenligning, og det har udfordret Coop. Eksempelvis har dimensionerne og automatiseringsgraden betydet, at man opererer med en række ubekendte faktorer, ganske enkelt fordi der her mangler referencer at læne sig op ad. I den proces har rådgivere og leverandører været en uvurderlig hjælp.Coop Norges udfordringer
Ændret forsyningsstruktur i et marked, der strækker sig over mere end 2.500 km fra Oslo til Nordkap 
Ændret varesammensætning og øget befolkningstæthed i centrale dele af landet 
Ønske om effektivisering af hele lagerdriften 


Løsning
Nyt centrallager, der samler Coops aktiviteter inkl. nyt SCM-setup for Coop i hele Norge
Kapacitet til 500.000 pluk i døgnet
Betjening af 300 lastbiler i døgnet
52.000m2 lager svarende til syv fodboldbaner
Fem klimazoner til forskellige varetyper
Fokus på energibesparelser og ergonomi 

 

linkedin