Bang & Olufsen

Direkte distribution til hele verden


Bang & Olufsen har etableret nyt centrallager og distributionsanlæg i Herning, hvorfra forhandlere og kunder over hele verden nu serviceres. Langebæk, der har været B&O’s partner på logistikområdet i tre årtier, står bag løsningen.Fra decentrale lagre til direkte distribution og centralisering
År tilbage havde Bang & Olufsen en meget decentral logistikstruktur. Produkterne blev produceret i Struer og distribueret til lagre over hele verden med udgangspunkt i de lokale salgsselskabers bestillinger. Men for ca. 15 år siden valgte B&O at nedlægge lagrene i Europa og etablerede i stedet et centrallager i Struer. Den nye, direkte distributionsmodel viste sig hurtigt at have store fordele frem for den gamle, decentrale struktur.

Nyt centrallager og distributionscenter
Strategien for den direkte distributionsmodel med udgangspunkt i luftfragt blev godkendt af B&O’s øverste ledelse. Men at realisere den krævede store ændringer af den eksisterende logistikstruktur, ikke mindst fordi centrallageret i Struer ikke havde den fornødne kapacitet. Lageret var allerede blevet for lille ift. efterspørgslen i Europa, hvorfor B&O havde etableret tre bufferlagre med alt, hvad det medfører af øget kompleksitet og transport. Samtidig var processerne og arbejdsgangene hovedsageligt manuelle, hvilket påvirkede produktiviteten på lageret. Den næste udfordring blev således at finde en optimal placering til et nyt centrallager og distributionscenter."Resultatet er en imponerende leveringpræcision. I januar og februar forårsagde distributionscentret i Herning blot 5 fejl blandt 18.000 leverancer" siger Peter Bogh Lindgaard, Head of Logistics and Distribution.

Analyse, løsning og projektering
I 2007 henvendte B&O sig til Langebæk for at få designet den mest optimale løsning på centrallageret og distributionsanlægget. Med et indgående kendskab til B&O’s forretning baseret på 30 års samarbejde, var Langebæk det naturlige valg. Ikke desto mindre forelå der en stor udfordring, særligt set i lyset af at B&O havde en meget ambitiøs tidsplan. Den første opgave bestod i at analysere B&O’s behov og dermed kravene til det nye anlæg i mindste detalje, inkl. kapaciteten - på lageret, for pluk & pak og i distributionen - samt vare-, informations- og workflow på tværs af den interne logistik. Analysen og koncept for design af løsninger blev leveret efter blot en måned. Med bestyrelsens accept tog Langebæk derefter ansvar for selve projekteringen og udbuddet samt for projektstyringen i forbindelse med realiseringen af løsningen.

Rammerne var givet på forhånd
Konstruktionen af bygningerne, der skulle huse centrallageret og distributionsanlægget, var aftalt med bygherre på forhånd. ”Vores første prioritet,” fortæller Peter Bogh Lindgaard, Head of Logistics and Distribution, ”var at få lageret op at stå, at få det indrettet og få styr på de interne processer. Da lageret stod klart, tog det os med Langebæks assistance kun seks måneder at gøre det fuldt operationelt og yderligere 18 måneder at optimere driften. Langebæk har været en uvurderlig partner igennem hele projektet, der har været en af de største teknologiske og organisatoriske udfordringer hos B&O inden for de seneste år.”

20.000 kvm automatiseret lager
Den endelige overlevering af anlægget til B&O skete i december 2010. Det består nu af et 20.000 kvm lager, der er blevet automatiseret i vid udstrækning samt et distributionsanlæg, hvorfra B&O servicerer 1.000 forhandlere over hele verden. I yderste konsekvens svarer det til ca. 2.400 produktleverancer om ugen, enten leveret til forhandlerens adresse eller direkte på kundens adresse.

linkedin