Tof7197

Bæredygtighed

Vi skal passe godt på miljøet og hinanden

Den menneskelig produktion har i høj grad påvirket planeten og skabt klimaforandringer. I dag kan planetens naturlige begrænsninger ikke længere følge trop med den enorme acceleration, vi har oplevet siden den præindustrielle tidsperiode. Og som konsekvens har mennesker nu en større indvirkning på naturens livscyklus end naturen selv.

Ifølge De Forenede Nationers seneste rapport er supply chains ansvarlige for 60% af den globale CO2 udledning. Derfor har supply chains utvivlsomt en forpligtigelse til at minimere deres CO2 udledning, hvis den globale opvarmning skal bremses. Men dette behøver ikke være på bekostning af virksomheders velfærd og muligheder. Langebæk tror på at vi, i samarbejde med vores kunder, kan minimere CO2 udledning og optimere virksomheder- begge dele på samme tid. At tænke bæredygtigt behøver ikke være omkostningstungt og skabe yderligere bekymringer. Hvis håndteret korrekt, kan det i stedet skabe mere velfungerende virksomheder og åbne nye muligheder.

Bæredygtige forpligtelser:

Hos Langebæk ønsker vi at tage vores kunder i hånden og aktivt deltage i en bæredygtig overgang. Kun at ”talk-the-talk” vil ikke generere nogle miljøforbedringer eller skabe tillidsfulde relationer til vores kunder.

Derfor opdeler vi vores egne bæredygtige forpligtigelser i to hovedområder:

Fodaftryk: Den indvirkning vi selv efterlader i vores arbejde som konsulenthus.

Håndaftryk: Den indvirkning vi kan inspirere, påvirke og skabe sammen med vores kunder og deres supply chains.

Fodaftryk:

Som virksomhed er vi klar over den miljømæssige påvirkning vi skaber. Opererende i serviceindustrien producerer vi ikke selv et fysisk produkt, og konsumerer dermed ikke store mængder af råmaterialer. Derfor er CO2 udledning blevet det primære mål for vores interne bæredygtighedsstrategi. Dette inkluderer overvågning af vores CO2 udledning inklusiv Scope 3 emissioner, og hvordan vi kan forbedre os på en kontinuerlig basis.

Håndaftryk:

Som en del af vores håndaftryk engagerer vi os aktivt i De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling. Dette indebærer, at vi i arbejdet hos Langebæk især fokuserer på mulighederne for at skabe påvirkninger og forbedringer indenfor:

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klimaindsats.

     

De fire verdensmål er udvalgt baseret på deres relevans for ændringer, udvikling og/eller optimering hos vores kunder og deres supply chains. Dermed har de en klar reference til de af Langebæks kernekompetencer og leverancer, der allerede gør os til det foretrukne konsulenthus indenfor supply chain løsninger.

Vi tror på, at verdensmålene kan skabe et fælles grundlag for viden, referencer og diskussioner når vi kommunikerer med vores kunder. Men dette indebærer ikke, at vores kompetencer er begrænsede til disse og ikke kan tilpasses virksomheder som forfølger andre mål.