Københavns Lufthavne

Grøn teknologi i Københavns Lufthavne


Flere leverandører er gået sammen om at optimere en transportstrækning for bagagehåndtering i Københavns Lufthavne. Projektet, der er et eksperiment i miljøteknologi, er finansieret af Københavns Lufthavne, og det vil nu blive benyttet som showcase for andre virksomheder, der ønsker at nedbringe deres energiforbrug og CO2-udslip.I 2009 valgte lufthavnen at få båndenes energiforbrug frem i lyset; transportbåndene bruger meget effekt og er stort set altid i drift, uagtet behovet ikke altid er lige stort. Derved er der gode muligheder for energibesparelse ved en anden styringstankegang.

Københavns Lufthavn har ca. 700 transportbånd til transport af bagage. De fleste er gemt i kældrene under terminalerne, men i 2009 valgte lufthavnen at få båndenes energiforbrug frem i lyset; transportbåndene bruger meget effekt og er stort set altid i drift, uagtet behovet ikke altid er lige stort. Derved er der naturligvis gode muligheder for energibesparelse blot ved en anden styringstankegang.

En af flaskehalsene i bagagehåndteringen i Københavns Lufthavne er de to transportbånd mellem terminal 2 og 3. Hvis det ene bånd går ned, er der ikke kapacitet nok til at få bagagen igennem til tiden. Derfor valgte projektchef i Købehavns Lufthavne, Carsten Seiler, at iværksætte en opgradering af det ene bånd, som samtidig skulle vise, hvor effektivt og energirigtig, man kan fragte bagage på transportbånd.

Test af markedets teknologi
“Vi ville se, hvad fremtiden kan bringe ved anvendelse af de absolut mest energirigtige løsninger. Det var også vores bidrag til COP15 at undersøge egne muligheder for at spare energi,” siger Carsten Seiler. Han kontaktede to af lufthavnens faste leverandører: SEW- Eurodrive, der leverer gear og motorer, og Forbo Seigling, der producerer transportbånd. De fik frie hænder til at byde ind med markedets mest energirigtige teknologi.

Forbo Siegling kunne bidrage med et nyudviklet transportbånd, som oprindeligt er udviklet til løbebånd i fitnesscentre. De bånd er både robuste og har en særlig overflade på undersiden som kontaktflade til transportørens glideflade og med minimal friktion.

"Vi ved fra andre installationer, hos eksempelvis Post Danmark og virksomheder i USA, at denne type bånd kan reducere energiforbruget betydeligt. I lufthavnen er vi kommet op på 26 procents reduktion,” siger Frank Vognsen fra Forbo Siegling, der har leveret båndene.Stigende interesse for miljøteknologi
Nogenlunde samme besparelse kunne SEW-Eurodrive bidrage med. Ved at vælge motorer, gear og frekvensomformere af seneste energibesparende typer, kunne meget effekt spares. En simpel og korrekt dimensionering af motorstørrelser har resulteret i en betydelig energireduktion – på cirka 30 procent i forhold til det gamle anlæg. Salgsingeniør Mark Hylsberg har udskiftet i alt ni motorer og ældre snekkegear: “Det er første gang i Danmark, at vi har haft muligheden for at gå så radikalt til værks, som i projektet i lufthavnen, men vi forventer, at der kommer til at ske meget på det her område. Kunder efterspørger i stigende grad miljøvenlige løsninger, og der er nye regulativer på vej, som fra 2011 vil skærpe kravene til motorers effektivitet generelt.”

Behovsstyret drift ved hjælp af anlægsstyring
Udover de bevægelige komponenters opgradering er der foretaget ændringer på styringen af enhederne. Ved udnyttelse af data fra følere, stoppes båndene, når der ikke er bagage.

“Alt i alt sparer vi nu 55 pct. Dertil kommer, at projektet har resulteret i lavere varmeudvikling og mindre larm, hvilket er en stor fordel for de medarbejdere, der arbejder i kælderen. Projektet har vist os og omverdenen, at det kan lade sig gøre at spare betydeligt på effektforbruget. Ud fra en rent økonomisk betragtning ville det imidlertid ikke svare sig at udskifte velfungerende, eksisterende bånd. Men med indførsel af grøn teknologi på de planlagte nye installationer vil vi løbende kunne reducere energiforbrug og udgifter betragteligt over en bred kam,” fortæller Carsten Seiler.

Adskillige virksomheder arbejder i disse år på at optimere deres interne transportsystemer. Gatwick Lufthavn har eksempelvis sparet op mod 45 procent energiforbrug alene ved at skifte til bedre motorer og gear, og Coca Cola i Østrig har reduceret energiforbruget på transportbånd med hele 75 procent.

linkedin