Tof3165

Netværksoptimering

Det store overblik over de små detaljer

Få et fuldstændigt billede af den optimale struktur i din virksomhed - økonomisk og logistisk. Vi kan foretage en tilbundsgående analyse af dit forsyningsnetværk på 6-12 uger. 


Hvad giver en placeringsanalyse af dit forsyningsnetværk dig svar på? (expand)

  • Hvordan ser netværket ud i dag, og hvordan performer det
  • Hvordan leveringstiden og servicegraden til kunderne kan forbedres
  • Hvilke omkostninger genereres i forsyningskæden
  • Hvilke produkter, der skal produceres og lagres på de forskellige lokationer
  • Hvilke besparelser, der kan realiseres ved at centralisere eller decentralisere jeres distribution - og hvilken betydning det har for servicegraden.

Er leveringstid din vigtigste konkurrenceparameter? (expand)

Hvilken betydning har leveringstiden for dit salg? Er den en væsentlig konkurrenceparameter, der måles i timer? Eller vil dine kunder stadig købe hos dig, selvom du leverer en dag senere?
Alle disse spørgsmål er relevante at få afdækket, når du analyserer dit forsyningsnetværk. Vi hjælper dig med at stille de relevante spørgsmål og finde de rigtige svar.

Få visualiseret din netværksstruktur
Vi anvender sund fornuft og simuleringsværktøjer, som giver en sigende visuel fremstilling af nuværende såvel som fremtidige scenarier. Læs mere her >>

Resultatet
Ved projektafslutning har du et antal mulige, fremtidige scenarier med fuld økonomisk og logistisk vurdering.
Vi kan derefter hjælpe dig videre med at realisere eventuelle beslutninger.