Tof7197

Miljø og sikkerhed

Vi skal passe godt på miljøet og hinanden

Vi tager hensyn til miljø, samfund og sikkerhed - både i vores rådgivning og praktiske virke.

Vi lever derfor altid op til disse standarder:
Vi stiller krav til os selv og vores leverandører om at overholde miljø- og sikkerhedshensyn.
Vi samarbejder med leverandører om at forbedre sikkerheds- og miljømæssige forhold.
Vi arbejder systematisk med miljø- og klimaledelse.
Vi arbejder for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden.
Vi udvikler produkter eller ydelser, der indeholder en sikkerheds- eller miljømæssig dimension.

Langebæk Logistik støtter anbefalingerne i ”The FIDIC Strategy Paper on Sustainable Development in the Consulting Engineering Industry”.

Vi efterlever de overordnede mål for rådgivningsvirksomheder omfattende de tre dimensioner i bæredygtig udvikling; miljø, økonomi og sociale aspekter.