Dyrup

Ny kranstyring og bedre ergonomi


Et påbud fra Arbejdstilsynet fik tidligere på året Dyrup A/S til at iværksætte en optimering af lageret. Ergonomien i plukkegangene var ikke god, blandt andet fordi adgangen til tunge spande var vanskelig.

På kort tid og ved hjælp af relativt beskedne midler er det lykkedes at indrette lageret, så kravene kunne imødekommes. Et alternativt vareoplæg med fjernelse af bjælker har givet nemmere adgang i fuld ståhøjde omkring plukkelokationen, ligesom de tunge varer har fået palleudtræk. Dermed er der nu taget højde for tunge løft samt ensidigt gentaget arbejde (EGA), og der er skabt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Næste step var kranerne, som flytter pallerne med maling. Styringsdelen på de 30 år gamle kraner var blevet umoderne. Den effektive og billige løsning var at udskifte styringen på de seks kraner med en højde på hver 16 meter. Med den nye, automatiske styring (PLC) skabes der driftsstabilitet i det gamle kranlager, så det kan imødekomme fremtidens krav (se også artiklen om Toms automatlager).

”Vi stod også med det problem, at det begyndte at blive vanskeligt at finde reservedele til vores gamle styreenheder. En opdatering vil give os driftsstabilitet, og det er noget af det vigtigste for os,” siger Lars Thomsen, der er projektchef hos Dyrup. Den nye styring skal desuden bane vejen for en mere omfattende modernisering af Dyrups lager de kommende år. Al ekspertise fra kravspecifikation til implementering leveres af Langebæk Logist